IKBENSTIL BLOG | Apt-get voor Windows
1599
post-template-default,single,single-post,postid-1599,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,

BLOG

 

Apt-get voor Windows

Ikbenstil-chocolatey

Wie veel systemen moet onderhouden weet hoe tijdrovend het is om niet over een functionaliteit als apt-get te beschikken. Voor wie niet weet wat apt-get is: dat is een command line tool om via repository’s programma’s te installeren, onderhouden en updaten superhandig dus.

Hoe moet dat in Windows: je gaat na een website, zoekt daar de download pagina, vervolgens de juiste versie, download het programma, wil je dit echt installeren? ja, zeker weten? ja!!!!!! je kent het het is een heel proces.

Hoe werkt dat in apt-get: je opent een terminal, typt je commando [apt-get install chrome-browser]. Vervolgens wordt Chrome en gedownload en geinstalleert zonder dat je nog een extra click hoeft te doen, geniaal dus.

Met Chocolatey kun je hetzelfde doen in Windows. Hiervoor open je een admin command prompt. Cd na C:\ en geef de volgende opdracht:

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command “iex ((new-object net.webclient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SET PATH=%PATH%;%systemdrive%\chocolatey\bin

Als de installatie is afgerond kun je via commandos bijvoorbeeld VLC installeren:

C:\cinst vlc

of updaten

C:\cup vlc

of verwijderen

C:\cuninst vlc

Dat gebeurt allemaal razendsnel en zonder extra ge-click in nog geen derde van de tijd wat het normaal kost. Superhandig dus.

Iemand heeft er een video over gemaakt:

 

TAGS > , ,